تحلیل هفتگی: شاخص دلار آمریکا محدوده حمایتی مهمی پیش رو دارد

تحلیل هفتگی: شاخص دلار آمریکا محدوده حمایتی مهمی پیش رو دارد
حرکت صعودی شاخص دلار آمریکا که از کف قیمتی ۷۸٫۸۹ واحدی شروع شده بود، بعد از ثبت اوج قیمتی سال ۲۰۱۷ در نرخ ۱۰۳٫۷۷ واحدی متوقف شد. اوایل سال ۲۰۱۸، بازار در قالب حمایت به محدوده ۸۹-۸۸ برخورد کرد و رالی صعودی جدیدی به راه انداخت، به طوریکه شاخص دلار بعد از دو سال تا اوج قیمتی ۱۰۳٫۷۷ واحدی حرکت کرد. در ادامه مقاومت نرخ ۱۰۳٫۷۷ واحدی منجر به شروع حرکت نزولی جدید شد. اخیراً حرکات قیمتی شاخص دلار آمریکا بالای ۹۱٫۶۹ و زیر نرخ ۹۴٫۵۰ واحدی محدود شده بودند. روز ۱ دسامبر، شاخص دلار آمریکا توانست بعد از شکست خط روندی، به زیر نرخ ۹۱٫۶۹ واحدی عبور کند و حرکات نزولی شروع شده از ۱۰۳٫۷۷ واحدی را دوباره از سر بگیرد. در معاملات هفته جاری، اگر بازار از سوی نرخ رُند ۹۰ واحدی با مقاومت مواجه شود، می تواند تا محدوه حمایتی ۸۹-۸۸ سقوط کند.