آیا USDCAD وارد فاز اصلاحی می شود؟

آیا USDCAD وارد فاز اصلاحی می شود؟
روز ۲۹ اکتبر، جفت ارز USDCAD بعد از ثبت اوج قیمتی جدید ۱٫۳۳۹۰، حرکت نزولی جدید به راه انداخت. نرخ برابری دلار آمریکا به دلار کانادا در طول یک و نیم ماه تا نرخ ۱٫۲۶۸۸ پایین آمد. اخیراً بازار از سوی این نرخ حمایت شده و توانسته به بالای میانگین های متحرک نمایی ۲۰ و ۵۰ و خط روند نزولی عبور کند. در حال حاضر نیز جفت ارز زیر اصلاح ۲۳٫۶ درصد فیبوناچی قرار دارد. این فیبوناچی از نرخ ۱٫۳۳۹۰ تا ۱٫۲۶۸۸ رسم شده است. شکست میانگین ها اولین نشانه از تشکیل کف قیمتی USDCAD بوده است. اگر جفت ارز USDCAD به بالای اصلاح ۲۳٫۶ درصدی عبور کند، ورود بازار به فاز اصلاحی تائید خواهد شد و نرخ برابری می تواند ابتدا تا میاگین بلند مدت ۲۰۰ (خط آبی پُر رنگ) و سپس محدوده ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی در نرخ میانی ۱٫۲۹۵۰ حرکت کند.