شاخص دلار آمریکا با میانگین متحرک نمایی ۵۰ درگیر است

شاخص دلار آمریکا با میانگین متحرک نمایی ۵۰ درگیر است
روند بلند مدت شاخص دلار آمریکا نزولی است. روز ۴ دسامبر، بازار از سوی نرخ ۹۴٫۲۵ واحدی با مقاومت مواجه شده و حرکت نزولی جدید به راه انداخته است. حرکات قیمتی شاخص دلار بعد از برخورد به نرخ ۹۴٫۲۵ واحدی، بین دو خط روند نزولی محدود شده اند. در معاملات امروز، بازار با تشکیل گپ صعودی به خط روند نزولی و میانگین متحرک نمایی ۵۰ (خط آبی رنگ) رسیده است. اگر شاخص دلار به بالای میانگین ۵۰ عبور کند، مسیر حرکت بازار تا میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ (خط آبی پُر رنگ) در اطراف نرخ میانی ۹۱٫۵۰ واحدی هموار خواهد شد. نرخ میانی ۹۰٫۵۰ واحدی و نرخ رُند ۹۱ واحدی در این بین قرار گرفته اند. اما در صورتی که شاخص دلار از سوی خط روندی و میانگین ۵۰ با مقاومت مواجه شود، می تواند ابتدا به سمت میانگین ۲۰ (خط چین آبی رنگ)، سپس کف قیمتی موقت ۸۹٫۶۰ واحدی و در نهایت خط روندی بازگردد. در این میان گپ صعودی به طور کامل پوشش داده خواهد شد.